கவிதைகள் !!!


உயிர் உள்ள பிணங்கள் !!!

றக்கத்தில் இருப்பவர்கள்
உழைக்கும் வரை முட்டாள்கள் !
உலகத்தை ஏய்ப்பவர்கள்
உறங்கும் வரை முட்டாள்கள் !
இவை இரண்டும் அற்றவர்கள்
இறக்கும் வரை முட்டாள்கள் !


                           - பனித்துளி சங்கர்

1 மறுமொழிகள்: