பஞ்சபூத தலங்கள் . !!!

சிவபெருமானுக்குரிய பஞ்சபூத தலங்கள் வருமாறு

திருவானைக்காவல் .......... ( நீர் ) .

ஸ்ரீகாளஹஸ்தி...............( வாயு )

சிதம்பரம் ...........................( ஆகாயம் ) .

காஞ்சீபுரம் .........................( நிலம் ) .

திருவண்ணாமலை......( நெருப்பு ) .

1 மறுமொழிகள்: