கேள்விக்குறியாய் ??????????


முற்றுப் புள்ளி

எட்டாத எனக்கு
கேள்விக்குறியாய் உன்
நினைவுகள் மட்டும் ????????????


 

6 மறுமொழிகள் to கேள்விக்குறியாய் ?????????? :