குப்பைத்தொட்டி புனிதம் !!!

குப்பைத் தொட்டி கூட

புனிதமாகத்தான் தோன்றுகிறது .
என்னை குப்பையில் போட்ட
உன் கருவறையில் வாழ்ந்த
அந்த நாட்களை எண்ணும்பொழுது !!!10 மறுமொழிகள் to குப்பைத்தொட்டி புனிதம் !!! :