ஏக்கம் நனைக்கும் நினைவுகள் !!!


டல் கரையாய் என் ஏக்கங்கள்
காய்கின்ற நேரத்தில் எல்லாம்
காதல் அலையாய்
உன் நினைவுகள் என்னை
நனைக்கத்தான் செய்கின்றன ..
த்தனை முறைதான்
ஏமாற்றும் இந்த அலைகள்
உன்னைப்போல் ...

த்தனை முறைதான்
ஏமாறும் இந்த கரைகள்
என்னைப்போல் ...
ன்னை ஏமாற்றுவதில்
உனக்கு
மகிழ்ச்சி என்றால் .!

ன்னிடம் மீண்டும் மீண்டும்
ஏமாறுவதிலும் எனக்கு
மகிழ்ச்சியே !

தயத்தின் கரை
எதுவரை என்று தெரியவில்லை .,
ஆனால்
உன் நினைவுகள் மட்டும்
ஒரு தொடர் கதையாக ..............................

ந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும்.

30 மறுமொழிகள் to ஏக்கம் நனைக்கும் நினைவுகள் !!! :