ஹைக்கூ கவிதைகள் தொழிற்சாலை !!!


கனவு
இல்லை என்ற
வார்த்தையின் முற்றுப்புள்ளி .
ஆசைகள் நிறைவேற்றப்படும்
இருட்டு தொழிற்சாலை !

கோபம்
 
றிவு
உறங்கும்பொழுது
அறியாமையின் அதட்டலில்
விழித்துக்கொள்ளும்
மிருகம் !

மழை
யற்கையின் விருந்தாளி !
இயற்கையே இல்லையென்றால் ?

இயந்திரம்
 
நித்தம்
சத்தம் போடும்
உயிரற்ற உழைப்பாளி !

நரை
தீர்ந்துபோன இளமையின்
சாயம்போன
எஞ்சியக் கவுரவம் !

ந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும்.

26 மறுமொழிகள் to ஹைக்கூ கவிதைகள் தொழிற்சாலை !!! :