சத்துணவின் ரசிகர்கள் !!!

லைத்தளம் தொடங்குமுன் வார்ப்பு தளத்தில் நான் எழுதிய கவிதை மீண்டும் உங்களுக்காக
 
நாங்கள்
பள்ளிக்கு செல்லும் முன்பு
எங்கள் தோள்பைகளில்
புத்தகங்களை எடுத்துவைக்க
மறந்தாலும் ,
சாப்பாட்டுத் தட்டுக்களை
எடுத்து வைக்க மறப்பதில்லை .,
ம்
நாங்கள் எப்போதும் சத்துணவின்
ரசிகர்கள்தான் !!


ந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும்

21 மறுமொழிகள் to சத்துணவின் ரசிகர்கள் !!! :