கிளிகள் சொல்லத்துடிக்கும் ஊமை வார்த்தைகள் !!!

கூண்டுக் கிளிகள்
பிறக்கும் முன்புதான் ஒரு
கூட்டிற்குள் அடைந்திருந்தோம் .
இன்று
பிறந்த பின்பும் அல்லவா
ஒரு கூண்டிற்குள்
அடைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் .
எப்பொழுது விடுதலை நமக்கு ?


மரங்களை அழிக்காதே
து பதவி சண்டை இல்லை .
பணத்தின் சண்டை இல்லை .
பசியின் சண்டை !
காட்டில் இருக்கும் நாங்கள்
எதற்கு ரோட்டிற்கு வந்தோம் ?
உண்ண உணவில்லை .
தங்க இடம் இல்லை .
நாங்கள் உண்ண மரங்களில்
கனிகள் இல்லை என்றால் வருந்தலாம்
ஆனால்
மனிதர்கள் என்ற மகான்களால்
இன்று மரங்களே இல்லையே !


ந்த பதிவு அனைவரையும் சென்றடைவதற்கு எளிதாக மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டுக்களை தமிழ்மணம், தமிழிஷ் மற்றும் தமிழ்10-ல் குத்தவும் .

56 மறுமொழிகள் to கிளிகள் சொல்லத்துடிக்கும் ஊமை வார்த்தைகள் !!! :