புகைப்பட அதிசயம் - உலகின் உயரமான பெண் -The Tallest Teen Girl in the World 18 May 2011


18 மறுமொழிகள் to புகைப்பட அதிசயம் - உலகின் உயரமான பெண் -The Tallest Teen Girl in the World 18 May 2011 :