நீயென்றால் '' காதல் கவிதை'' ''பனித்துளி சங்கர்'' ''kadhal kavithai'' 08 மே 2011


லகின் எல்லை வரை
நீண்டு போகட்டும் இந்த பயணம்
 உடன் வருவது நீயென்றால் !
 உன் இதழ்கள் சொல்லுமுன்
 பிரிந்துபோகட்டும் இந்த உயிர்
விஷம் தருவது நீயென்றால் !

நான் வாழ்வதாயினும் வீழ்வதாயினும்
 அ தன் தொடக்கம்
உன் முடிவுகளில் மலரட்டும் !....

                                                                         ❤ பனித்துளி சங்கர் ❤
12 மறுமொழிகள் to நீயென்றால் '' காதல் கவிதை'' ''பனித்துளி சங்கர்'' ''kadhal kavithai'' 08 மே 2011 :