தெருவோர நட்சத்திரங்கள் - கவிதைகள் -பனித்துளிசங்கர் - Star kavithaigal 01 Jun 201112

நான்
ஒரு தெருவோரக் குப்பையில்
வீசப்பிட்டிருக்கிறேன் 
ஆனால்
எனது பார்வைகள் நட்சத்திரங்களில் ......
எங்கிருப்பினும் ரசிப்பேன் இந்த உலகை .


                                                                     ❤ பனித்துளி சங்கர் ❤

28 மறுமொழிகள் to தெருவோர நட்சத்திரங்கள் - கவிதைகள் -பனித்துளிசங்கர் - Star kavithaigal 01 Jun 201112 :