பனித்துளி சங்கர் - நினைவுகள் ஆயிரம் சார்லி சாப்ளின் - Charlie chaplin Real Life
ன்னை அழவைத்த 
இந்த உலகத்தை சிரிக்க வைக்கவே 
நான் இந்த சினிமா 
உலகத்தை தேர்ந்தெடுத்தேன்--------

                                             - சார்லி சாப்ளின்.
11 மறுமொழிகள் to பனித்துளி சங்கர் - நினைவுகள் ஆயிரம் சார்லி சாப்ளின் - Charlie chaplin Real Life :