பனித்துளி சங்கர் காதல் கவிதைகள் - தித்திக்கும் நினைவுகள்


ன்னை மறந்துவிட்டாய் என்று தெரியும் 
இருந்தும் நிஜமென்று எண்ணி வாழ்கிறேன் 
உன் நினைவுகளோடு மட்டும் !... 


                                              -பனித்துளி சங்கர் .


2 மறுமொழிகள் to பனித்துளி சங்கர் காதல் கவிதைகள் - தித்திக்கும் நினைவுகள் :