பனித்துளி சங்கர்- காதலர் தினம் கவிதைகள் Valentine's day tamil poem


னிமையின் நீளம் நீண்டு நீண்டு 
கற்பனைகள் தீரத் தொடங்கி விட்டது 
உன் பார்வைகளை சற்று வீசிச்செல்
நிரப்பிக் கொள்கிறேன்
தீராத உன் கனவுகளை 
விடியாத என் இரவுகளெங்கும் !                                       
                                                                                                       
                                                 - பனித்துளிசங்கர் .
1 மறுமொழிகள்: